06 Δεκεμβρίου 2013

06 Δεκεμβρίου 2013

Α. Η πρώτη μεταγραφική περίοδος 01/12/2013 – 05/12/2013 ήδη έλαβε χώρα. Πραγματοποιήθηκαν οι εξής μεταγραφές:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

1) Μπέκος Κώστας (Εντός Εκκλησίας)

2) Γιώργος Στρούβαλης (Εκτός Εκκλησίας)