29 Νοεμβρίου 2013

29 Νοεμβρίου 2013

Α. Η μεταγραφική περίοδος του Δεκεμβρίου θα διαφοροποιηθεί κατόπιν αιτήματος 7 ομάδων. Πιο συγκεκριμένα θα υπάρξουν 2 διαφορετικές χρονικοί περίοδοι με δυνατότητα επιλογής μόνο μίας εξ αυτών: 

1: Από 01/12/2013 ως 05/12/2013 θα μπορεί κάθε ομάδα να προβεί σε 1 μεταγραφή παίκτη εντός εκκλησίας και 1 προσθήκη (ως 1ου ή 2ου) ή αντικατάσταση παίκτη εκτός εκκλησίας.

2: Από 21/12/2013 ως 05/01/2014 θα μπορεί κάθε ομάδα να προβεί σε 2 μεταγραφές παικτών εντός εκκλησίας και 1 προσθήκη (ως 1ου ή 2ου) ή αντικατάσταση παίκτη εκτός εκκλησίας.

Κάθε ομάδα για να έχει δικαίωμα μεταγραφών, οφείλει να τακτοποιήσει κάθε οικονομική της εκκρεμότητα.